Dzisiaj jest sobota , 02 lipiec 2022
Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana
tematyka serwisu: szkolenia bhp, kursy bhp,
instrukcje bhp, kurs wózków widłowych.


Rodzaje kursów zawodowych i specjalistycznych:

Kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Kurs wymiany butli gazowych w wózkach jezdn. napędzanych gazem propan-butan
Kurs energetyczny
Kurs spawania
Kurs obsługi suwnic i urządzeń dźwigowych
Kurs obsługi pilarek do drewna
ADR Kurs dokształcający kierowców pojazdów przewożących materiały niebezp.
Kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezp.
LPG Kurs napełniania zbiorników transportowych gazem skroplonym
Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej
Szkolenie dla zespołów powypadkowych
Kurs pedagogiczny dla wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego
Kurs Społecznych Inspektorów Pracy
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Kurs pracowników działów kadr
Szkolenie z zakresu podstawowych zagadnień higieny (minimum sanitarne)
Kurs dla pracowników biurowych, asystentek, sekretarek
Kurs obsługi komputerów
Kurs marketingu dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych
Kurs komunikacji interpersonalnej
BIOZ Szkolenie z zakresu sporządzania planu bezp. i ochrony zdrowia na budowie
Szkolenie z zakresu bezpiecznego wykonywania prac na wysokościach
Kurs bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Kursy języków obcych


drukuj    zamówienie

Ośrodek Doradztwa i Kształcenia "BAJD"
85-105 Bydgoszcz, ul. Stary Rynek 15-21, tel. (0 52) 348 65-60 tel./fax (0 52) 348 64 42
e-mail: bajd@bajd.com.pl www: www.bajd.com.pl