Dzisiaj jest sobota , 02 lipiec 2022
Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana
tematyka serwisu: szkolenia bhp, kursy bhp,
instrukcje bhp, kurs wózków widłowych.

Ośrodek BAJD już od 19 lat zajmuje się doradztwem i obsługą firm z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasi inspektorzy działają na terenie całego kraju, obsługując ponad 100 zakładów pracy z różnych dziedzin gospodarki.

Działalność Ośrodka BAJD w zakresie doradztwa i nadzoru nad warunkami pracy polega między innymi na:
 • Przeprowadzaniu kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Sporządzaniu okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z propozycjami poprawy warunków pracy,
 • Sporządzaniu okresowych analiz wypadków,
 • Doradztwie w zakresie organizacji stanowisk pracy,
 • Opracowywaniu programów szkoleń dla poszczególnych grup stanowisk,
 • Pomocy w organizowaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy (hałas, oświetlenie, mikroklimat, czynniki chemiczne, pyły itp.),
 • Sporządzaniu kart i rejestrów wyników badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (hałas, promieniowanie, pyły, czynniki chemiczne itp.),
 • Pomocy w doborze odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • Organizowaniu badań lekarskich pracowników,
 • Opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Pomocy w zgłoszeniu firmy do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w drodze do lub z pracy, a także sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej,
 • Przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • Opracowywaniu zarządzeń i opiniowaniu instrukcji bhp,
 • Pomocy w wypełnianiu sprawozdań o warunkach pracy Z-10,
 • Uczestniczeniu w pracach Komisji BHP.

drukuj    zamówienie

Ośrodek Doradztwa i Kształcenia "BAJD"
85-105 Bydgoszcz, ul. Stary Rynek 15-21, tel. (0 52) 348 65-60 tel./fax (0 52) 348 64 42
e-mail: bajd@bajd.com.pl www: www.bajd.com.pl